Χρήση, Κίνδυνοι και Εξάρτηση

Γνωστές αλληλεπιδράσεις του Κράτομ

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο απευθύνονται και αναφέρονται σε αποκλειστικά γνωστικούς-μαθησιακής φύσεως, σκοπούς και ώς εκ τούτου δέν αποτελούν υποκατάστατο ή εναλλακτικές επίσημων και επιστημονικά τεκμηριωμένων συμβουλών και πρακτικών.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα & ουσίες

Εάν σας χορηγείται οποιοδήποτε αντικαταθλιπτικό-ηρεμιστικό ή άλλο ψυχοτροπικό φάρμακο/ουσία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πρίν την χρήση του Κράτομ. Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και οι ουσίες που περιέχουν SSRI ή/κ MAOI.
Υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές αλληλεπίδρασης του Κράτομ με το Wellbutrin (Bupropion) οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’όψιν και να συζητηθούν με τον γιατρό σας.

Αλκοόλ

Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ενίσχυση των επιδράσεων του αλκοόλ όταν αυτό λαμβάνεται σε συνδυασμό με το Κράτομ. Ώς εκ τούτου συνίσταται η υπεύθυνη χρήση του Κράτομ όταν αυτή συμβαίνει ταυτόχρονα με την λήψη αλκοόλ.

Αφήστε μια απάντηση